Přihlášky na tábor 2021

Připomínáme odevzdání předběžné přihlášky na táborové soustředění do konce března.

Každý, kdo chce jet na soustředění, musí mít zaplacenou licenci ČSJu (300 Kč) ve které je zahrnuto i pojištění. V případě složení zkoušky na vyšší pásek nelze tuto zkoušku zapsat do evidence, pokud tato licence nebude uhrazena.

Momentálně je přihlášeno 50 zájemců.

Může se stát, že budeme omezováni počtem účastníků. Pak budou mít přednost ti, kteří se přihlásili dříve.

Předběžná přihláška na letní soustředění 2021

Protože věříme, že by letošní léto mohlo proběhnout podobně jako loňské, pořádá Judo víc než sport, z.s. sedmý ročník prázdninového soustředění s judem. Letos opět v areálu „Letní tábor na Berounce Nižbor“, od pátku 13. do neděle 22. srpna 2021.

Program bude letos upraven tak, abychom děti vrátili zpět do kondice po vynuceném lenošení. Zvláštní program připravíme i pro nováčky, kteří v tomto školním roce navštívili své první tréninky a nemohli v tréninku pokračovat.

Stáhněte si předběžnou přihlášku, obsahující základní informace a instrukce k odevzdání a platbám.

Veškeré informace k soustředění budeme průběžně doplňovat na stránce Soustředění 2021. Zatím se můžete alespoň podívat na reportáže, fotografie a video záznamy z minulých ročníků.

Soustředění 2020, naši nejmenší borci
Soustředění 2020, naši nejmenší borci

Soustředění 2020

Den 1. (pátek 14. 8. 2020)

Po dlouhé lenošivé pauze jsme se konečně sešli v téměř plném počtu na soustředění v Nižboru. Již tak výbornou náladu nám zpestřila odpolední bouřka, která poslala osamělý strom na elektrické vedení a dopřála nám romantickou večeři při svíčkách. Nelibost kuchařek (zkuste si někdy vařit při svíčkách) byla více než vynahrazena radostí dětí, dále znásobenou bahenními lázněmi, které se postaraly o nadstandardní večerní hygienu.

Soustředění 2020, nástup byl komplikovanější
Soustředění 2020, nástup byl komplikovanější

Vraťme se ale na začátek. Především bychom Vám chtěli poděkovat za trpělivost ve frontě na měření teploty a další nutné procedury, které letošní nástup našich borců na soustředění provázely. Dnešnímu prvnímu tréninku předcházelo odborné doladění našeho tatami, kdy mezinárodní rozhodčí pod odborným dozorem dvojce teoreticky zdatných odborníků dokázal celkem přesně uříznout asi 10 cm žíněnky, která nám v posledních třech letech v rohu sokolovny chyběla. Předtím, než děti mohly ohodnotit výsledky této synergetické procedury, jsme prověřili jejich domácí přípravu na workoutovém hřišti vedle sokolovny. Výsledky nás bohužel nikterak nepřekvapily. Následoval společný trénink zaměřený především na protažení, zítra už bude judo.

Soustředění 2020, večeře při svíčkách
Soustředění 2020, večeře při svíčkách

Teď již všechny děti spokojeně spí ve svých vysněných kanafasech a my se s vámi pro dnešek loučíme.

Soustředění 2020, bahenní lázně
Soustředění 2020, bahenní lázně

Den 2. (sobota 15. 8. 2020)

První ráno letošního soustředění jsme zahájili „oblíbeným“ ranním během. Menší děti vystartovaly s nadšením, větší s obvyklým reptáním. Na všech, bez rozdílu věku, vidíme důsledky několikaměsíčního „vězení“ bez trénování. Po nezbytné ranní hygieně následovala klasická snídaně formou švédského okénka a první trénink juda, během kterého proběhlo bodování úklidu na chatkách. Jezdíme na soustředění již léta, ale aby měly téměř všechny chatičky plných 10 bodů jsme ještě nezažili. Držme si palce, ať jim to vydrží.

Soustředění 2020, první ranní výběh
Soustředění 2020, první ranní výběh

Menší borci zahájili svůj trénink v „tančírně“ chvatem sasae curikomi ashi, který potřebují k úspěšnému složení své první zkoušky na žlutobílý pásek. Zkušení závodníci v sokolovně si zopakovali základní chvaty a jejich kombinace.

Soustředění 2020, první trénink v "Tančírně"
Soustředění 2020, první trénink v „Tančírně“

Přestože jsme na kole ještě nevyjeli, museli jsme napravovat důsledky „tunningu“ jízdního kola jednoho ze starších borců. Naštěstí máme přítele na telefonu.

Soustředění 2020, přednáška o Isaacu Newtonovi
Soustředění 2020, přednáška o Isaacu Newtonovi

Polední klid jsme věnovali umění, batikovali jsme trička. Výsledky zatím spíše tušíme, o umělecký dojem se s vámi podělíme zítra večer. Po večeři jsme odhalili téma letošního soustředění, Isaaca Newtona. Během hodinové přednášky jsme se seznámili se základními zákony klasické fyziky, ukázali si naši Sluneční soustavu a, i když jen virtuálně, vyrazili na měsíc s Apollem 11. Dešťová bouře se dnes nekonala, a tak jsme si museli vystačit s nudnou sprchou. Teď již děťátka spokojeně spinkají a my vám přejeme dobrou noc.

Den 3. (neděle 16. 8. 2020)

Druhé ráno našeho soustředění již běželo bez zadrhnutí, protože již všichni věděli, že bude následovat ranní rituál výběh – hygiena – snídaně. V dobrých hotelích bývá zvykem donáška snídaně na pokoj. U nás se na chatičkách snídat nesmí, a tak nejmenší gurmáni využívají alespoň donášku sebe sama do jídelny. Po snídani jsme všem teamům rozdali batikovaná trička dle vylosovaných barev. Zítra vám je představíme na společné fotografii, abyste mohli ocenit i uměleckou práci našich borců.

Soustředění 2020, donášková služba poprvé v akci
Soustředění 2020, donášková služba poprvé v akci

Tomu, že by včerejší pořádek na chatkách vydržel i nadále jsme moc nevěřili. Aby všichni byli neustále ve střehu, vyhlásila vrchní inspektorka Jiřina náhodné kontroly úklidu v průběhu celého dne. Opatření děti přijaly s takovou vážností, že i při převlékání do kimon, kdy se odložené části garderoby nutně nenachází ve vzorně složeném stavu, kolemjdoucím trenérům preventivně hlásili: „My to takhle normálně nemáme, ale teď se převlékáme a pak to hned složíme.“

Dopolední trénink v tančírně i v sokolovně probíhal ve znamení technik v postoji a trocha času zbyla i na oblíbené hry. Před obědem jsme si ještě stihli zahrát na patentní úřad, kdy naši malí vědci, podobně jako Isaac, obíhali jednotlivé úředníky s cílem získat jejich podpis. Úředníky dnes zastoupili naši trenéři a získat jejich podpis nebylo jednoduché. Každý úředník musel být nejen nalezen, ale bylo nutno odhalit i požadované pořadí jednotlivých podpisů. Po hovězím guláši s těstovinou podávaném k obědu se jenom zaprášilo. Místo poledního klidu jsme využili nabídky společnosti EKO-KOM a jejího letního programu pro děti „Tonda obal na cestách“. Děti se zábavnou formou seznámily s různými druhy materiálů a možností jejich recyklace.

Soustředění 2020, Tonda obal na cestách
Soustředění 2020, Tonda obal na cestách

Po odpoledním tréninku, dnes věnovaném technikám na zemi, jsme všichni vyrazili pohodovou projížďkou na kolech ke stradonické lávce, kde jsme, přestože je prázdninová neděle, měli celou pláž jen pro sebe. Výše zmíněná donášková služba byla rozšířena o donášku do lázně. První zákaznicí této atrakce byla Lucka, jejíž donášku obdivovaly nejen děti, ale i dvojice výmarských ohařů, kteří mezitím na naši pláž dorazili. Zbylý dámský doprovod, spatřivší tuto zcela novou službu, nasedl na své velocipédy a překvapivou rychlostí zamířil k táboru, kde již byla připravena večeře – boloňské špagety. Děti požadovaly mimořádně velké porce a proto jsme obnovili i funkci odpadového dozorce. Až na malé výjimky, které bezradně kroužily jídelnou a snažily se najít skulinu v Karlem přísně střežené hranici, všichni všechno snědli. Ve chvíli, kdy píšeme tyto řádky, jsou děti již umyté, oblečené a probíhá první noční početní hra. Přejeme vám dobrou noc a držte nám palce s počasím na zítřejší vodu.

Soustředění 2020, první koupání
Soustředění 2020, první koupání

Den 4. (pondělí 17. 8. 2020)

Dnešní ranní běh probíhal za slunečného počasí, které slibovalo celý krásný den. Po ranních rituálech jsme se vyfotili v batikovaných tričkách a hned si rozdali i trička na vodu, která nesou motto letošního soustředění a vtipnou grafiku pana Křemečka.

Soustředění 2020, Isaac Newton
Soustředění 2020, Isaac Newton

Přesun na nádraží proběhl svižným tempem, i když s malým zakolísáním ve chvíli, kdy se Karel s Pavlem rozhodli využít naší donáškové služby. Ta bleskurychle zareagovala hmotnostními limity přepravovaných zásilek a pánové museli šlapat pěkně po svých. Po chvíli čekání na nižborském nádraží dorazila i vlaková souprava, ve které jsme obsadily celé 2 vagóny.

Soustředění 2020, batikovaná trička
Soustředění 2020, batikovaná trička

Přesun k přístavišti, rozdělení do posádek a převzetí vodáckého vybavení již důvěrně známe z předchozích ročníků, a tak jsme mohli vyrazit do divokých peřejí olejnaté Berounky. Přestože jsou letos srážky vydatnější, na sjízdnosti Račického jezu se nezměnilo nic a my museli lodě opět přetahovat. Během plavby se děti vyřádily při vyčerpávajících námořních bitvách, kterým z povzdálí přihlíželo obecenstvo labutí a ledňáčků. Ryby, kterých je v Berounce také hodně, se po zaslechnutí našich bojových pokřiků nejspíše rychle rozprchly do svých úkrytů. Svačina ve Žloukovicích pak zmizela rychlostí blesku. Při překonávání závěrečného oleje nad nižborským jezem naše tempo popohnala hrozící bouřka, která však udeřila jinde a u nás proběhlo vydatné závěrečné koupání.

Soustředění 2020, vyrážíme na vodu
Soustředění 2020, vyrážíme na vodu

Věřte nebo ne, dnešní výborná večeře rozproudila skupinu páskuchtivých bojovníků natolik, že se i po tak náročném dni rozhodla pro večerní trénink v tančírně, který pod vedením Rosti a Ondry trval do 21:00. Teď již všichni usínají a my vám přejeme dobrou noc.

Soustředění 2020, na račickém jezu
Soustředění 2020, na račickém jezu

Den 5. (úterý 18. 8. 2020)

Ať se děje, co se děje, zatím každé ráno vychází sluníčko a my začínáme nový den. Přestože naše rána mohou vypadat na první pohled stereotypně, věřte, že každý uběhnutý metr naši borci vnímají velmi intenzivně. Ti, co znají, však vědí, že superkomenzace se jinak nezíská.

Po snídani si kapitáni teamů vylosovali témata na večerní televizní show. V nabídce pořadů byla tato: Top Gear, Sportovní utkání (šachy, plavání dostihy), Reportáž (sport, krimi), Telenovela, Pohádka, Válka skladů, Noční život zvířat, Superstar Nižbor 2000 a Nižbor hledá talent. Dopolední trénink nás přesvědčil, že šestiměsíční sportovní nicnedělání se nám podařilo kompenzovat a motivace jiné barvy pásku začíná fungovat.

Soustředění 2020, losování témat na večerní show
Soustředění 2020, losování témat na večerní show

Před obědem (dnes se podával přírodní kuřecí řízek s bramborem a zeleninovým salátem), jsme hráli modifikovanou hru Tichá pošta, při které se nešeptalo, ale messengeři se museli pohybovat tak, aby rychle a věrně předali obrazovou informaci. Výsledky byly velmi různorodé, ty nejzajímavější vám představíme zítra. Místo poledního klidu nás dnes čekala toužebně očekávaná atrakce, příjezd Honzy Blahovce, majitele Hýskovské zmrzliny. Než náš dvorní zmrzlinář rozbalil svoji tříkolku, krátili si naši borci čekání chůzí na chůdách, ping-pongem a podobně.

Soustředění 2020, zmrzlinář Honza
Soustředění 2020, zmrzlinář Honza

Letošní nabídka příchutí byla následující: vanilka, jahoda, lískový oříšek, divoké ovoce, arašídy a borůvka, která opravdu proklatě obarvila každý mlsný jazyk. Věřte nebo nevěřte, během zmrzlinových orgií jsme stačili dvakrát zmoknout a dvakrát uschnout. Fronta před zmrzlinovým barem byla přesto po celou dobu jak za bývalého režimu a čekající si krátili dlouhou chvíli každý po svém, někteří i posilováním se živou zátěží.

Soustředění 2020, závodníci se vracejí z tréninku
Soustředění 2020, závodníci se vracejí z tréninku

Po duševním a chuťovém ochlazení jsme opět oblékli kimona a skousli dalších 90 minut judistického umění. Následovala večeře a večerní televizní show. Z nižborských televizních kanálů jsme již věděli, na co se máme těšit. Všechny programy měly hodnotnou úroveň, ale Sněhurka a sedm trpaslíku v režii nepřekonatelného Kuby Šantory byla nominována na Oskara hned v sedmi kategoriích, protože bylo porotců bylo právě sedm. Všichni, kdo naše zpravodajství sledují již několik let, si jistě pamatují, jak jsme popisovali Jana Husa přivázaného k hranici sestavené z jedné chůdy a několika polínek. Jeho výrok „Nikdy neodvolám“ nám zní v uších dodnes. Věříme, že až se bude za nějakých 20 let udílet Český lev, uvidíme Kubovo jméno na titulních stránkách. Momentálně všichni herci smývají svá líčidla a diváci z publika si omývají slzy smíchu. My dospělí máme radost z toho, že se dnešní děti ještě dokáží pobavit i bez moderních vymožeností. Tak čau a zase příště, vaši Kýbl a Dýně.

Soustředění 2020, Kuba uvádí Sněhurku a sedm trpaslíků
Soustředění 2020, Kuba uvádí Sněhurku a sedm trpaslíků

Den 6. (středa 19. 8. 2020)

Dnes ráno se opět rozednělo a nastal nový den. Vybrané výsledky včerejší obrazové pošty můžete shlédnout na fotografiích. Jak vidíte, když dva dělají totéž, není to totéž.

Soustředění 2020, obrazová pošta
Soustředění 2020, obrazová pošta

V tančírně proběhla předváděčka zkoušky na žlutobílý pásek v podání dvou zkušených závodníků. Naši malí adepti se mohli přesvědčit, že se to dá zvládnout během několika málo minut. Následné cvičení téhož pak probíhalo celý den a již se nám vylouplo prvních 6 nadějných uchazečů. Podobný program probíhal i sokolovně, jen na trochu jiné barvy pásků. Dnes byl dokonce udělen první z nich.

Soustředění 2020, ráno před "Tančírnou"
Soustředění 2020, ráno před „Tančírnou“

Dnešní menu se neslo vyloženě v gurmánském stylu. K obědu byla svíčková a k večeři buchtičky se šodó. Při této kombinaci obvykle zejí nádoby na zbytky prázdnotou a nejinak tomu bylo i dnes. Odpolední hra, jejímž principem bylo najít a správně seřadit kartičky obsahující očíslované části slov kvízové otázky „Řekněte Karlovi, jak se nazývá zvíře umístěné v táboře, které nikdy nebylo zvířetem“, zlomyslně poschovávané našimi trenéry po celém areálu tábora, a otázku správně zodpovědět. Nejčastější odpovědí (nejen) dětí bylo jméno našeho trenéra Ondry Zvěřiny, který přezdívku „Zvíře“ již řadu let hrdě užívá. Správnou odpovědí však byl kůň trojský (dřevěný), kterého jsme zdědili po předchozích uživatelích nižborského tábořiště.

Soustředění 2020, večerní trénink v sokolovně
Soustředění 2020, večerní trénink v sokolovně

Přestože naši větší borci již tak trochu padají únavou, využili nabídky večerního procvičování technik se Zvířetem (z masa a kostí) a jeho věrnou družinou složenou z mezinárodních rozhodčích a místo večerní hry se šli potit na tatami do sokolovny. S prvními měsíčními paprsky dnešního večera jsme oslavili narozeniny Viki, umyli se a šli spát. Pro dnešek se loučíme a přejeme vám dobrou noc.

Den 7. (čtvrtek 20. 8. 2020)

Dnešní chladné a mlhavé ráno v Nižboru nenasvědčovalo tomu, že odpoledne bude velká „Sahara“. Představte si, že po ranním budíčku pro změnu proběhl ranní výběh, hygiena a snídaně.

Soustředění 2020, zatloukání hřebíků
Soustředění 2020, zatloukání hřebíků

V tančírně pak poslední společný nácvik technik na žlutobílý pásek, protože odpoledne se začne zkoušet. Nervozita našich malých borců se začala stupňovat a my můžeme konstatovat, že zvýšená hladina adrenalinu přinesla pozitivní výsledky. V sokolovně to dnes vypadalo jako na naší politické scéně. Chvíli s rouškou a chvíli bez, přesněji řečeno: Jednou dole a jednou nahoře. Ti starší již chápou, že čas se nemilosrdně krátí. Přestože již všichni řadou zkoušek na vyšší technický stupeň úspěšně prošli, začali z napětí v sokolovně zelenat. Obi (judistické pásky) Bena a Zuzany tuto barvu dnes přijaly za vlastní.

Soustředění 2020, střelba ze vzduchovky
Soustředění 2020, střelba ze vzduchovky

Před obědem proběhly přípravy na dnešní „Olympijské hry“, které byly letos poskládány jak z tradičních, tak i ze zcela nových disciplín: Hod sáčkem naplněným vodou do dálky, hod tímtéž sáčkem na cíl, zatloukání hřebíků, hledání shodných předmětů po hmatu, střelba ze vzduchovky, mýdling, skládačka a foukaný slalom. S výjimkou foukaného slalomu a mýdlingu asi není co představovat. Foukaný slalom byl postaven na tatami v tančírně. Nejmladší reprezentanti každého teamu měli za úkol profoukat ping-pongový mezi překážkami. Mýdlingovou plochu pak tvoří jakákoliv vhodná bannerová plachta, která je vydatně ojarována a omydlena. Na vybraných, bodově ohodnocených motivech bannerové plachty, se na místo curlingového kamene, má zastavit mýdlingové mýdlo. Každý má tři hody a body se sčítají. Prosíme dále nesdílet a neprezentovat, protože si tuto převratnou novinku chceme nechat patentovat. Nepotřebujeme žádnou halu s ledovou plochou, hrajeme venku. Stačí nám jakákoliv trochu rovná plocha, použitý reklamní banner a mýdlo s jelenem. Oslím můstkem se tím dostáváme k autorům této, zanedlouho nepochybně olympijské disciplíny, Šárce Jelínkové a Pavlovi Vokáčovi. Prvními mýdlingovými finalisty v historii se dnes stali: Léňa, Filip a Albert.

Soustředění 2020, mýdling
Soustředění 2020, mýdling

Krom této kuriozity máme podobný zářez jako Emil Zátopek, který z Olympiády v Helsinkách při zlato ze svého prvního maratonu. Naše Zita, která byla v teamu Delta jedinou možnou reprezentantkou v disciplíně Střelba ze vzduchovky, při své střelecké premiéře nastřílela 45 bodů z 50 možných. Na druhém místě se umístil Honza, což nikoho nepřekvapilo, ale hned na třetím byla opět střelbou nepolíbená Adéla. Gratulujeme! V parném odpoledni jsme o čtvrthodinu zkrátili odpolední trénink, rychle se převlékli a jeli se opláchnout na nižborské a stradonické pláže.

Soustředění 2020, pyramida
Soustředění 2020, pyramida

Nikoho asi nepřekvapí, že naše donášková služba okamžitě získala další zakázky. Zásilky Adéla, Zita a Zuzana byly expresně přepraveny do chladivých vod řeky Berounky. Pro jejich útěchu hoši předvedli část svých dovedností a v téže vodě postavili solidní pyramidu z masa a kostí.

Po večeři jsme vyhlásili vítěze olympiády a ukázali si naše teamové oblečení. Věříme, že naši závodníci budou úspěšně reprezentovat jak náš klub, tak i našeho sponzora SAINT-GOBAIN PAM z Králova Dvora, který nám s jeho nákupem pomůže. Finále večera patřilo Dominikovi, jemuž jsme popřáli ke dnešním narozeninám. Ani nabitý program dnešního dne nezabránil našim borcům ve večerním ladění technik v sokolovně. Po návratu ze sokolovny došlo ještě na losování melodií, které budou doprovázet světelnou show v podání našich teamů Alfa, Beta, Gama, Delta, Lambda a Omega. Dnes již opravdu končíme a přejeme vám dobrou noc.

Soustředění 2020, společné foto v táboře
Soustředění 2020, společné foto v táboře

Den 8. (pátek 21. 8. 2020)

Dnes se do toho sluníčko opravdu opřelo a pořádné vedro začalo již po snídani. V tančírně i v sokolovně probíhaly na plné obrátky zkoušky a my můžeme konstatovat, že nad očekávání úspěšně. Po dopoledním kole zkoušek jsme se zajeli ochladit do Berounky, naobědvali se a s chlazením vodní sprchou jsme průběžně pokračovali i v táboře.

Soustředění 2020, dopolední ochlazení v Berounce
Soustředění 2020, dopolední ochlazení v Berounce

Ve znamení vedra a zkoušek probíhaly i odpolední tréninky, po kterých jsme se opět zajeli ochladit do řeky. Již před večeřé přijel náš diskžokej a odstartoval svoji show. Po prvních minutách váhání vzali naši borci taneční parket útokem a my se nestačíme divit, kde se v nich tolik energie po náročném parném dni bere. Dnes bude dlouhá noc.

Soustředění 2020, diskotéka
Soustředění 2020, diskotéka

Den 9. (sobota 22. 8. 2020)

Poslední ranní výběh letošního soustředění proběhl v plné parádě, déšť přišel až po obědě. Dnešní trénink byl poslední nadějí na barevný pásek a tak se do toho v sokolovně i tančírně pustili všichni, kteří zkoušku buď na poslední chvíli odkládali, nebo měli nějaké ty resty.

Soustředění 2020, společná fotografie
Soustředění 2020, společná fotografie

Po obědě jsme hráli hry v areálu tábora i v sokolovně a těšili se na večerní světelnou show, kterou děti vymýšlely na motivy známých skladeb. Menší děti se poté odebraly na kutě a ty větší čekala noční bojovka, která nebyla jen tak ledajaká. Potkat některé ze zjevení, za které se naši trenéři (s nevelkým úsilím) převlékli a uložili se ke spánku na nižborských lavičkách, náplavkách a mostech byste asi opravdu nechtěli. Naši otrlí borci se však hned tak něčeho nezaleknou, a tak nás nakonec pochytali všechny.

Soustředění 2020, večerní kostýmy
Soustředění 2020, večerní kostýmy

Den 10. (neděle 23. 8. 2020)

Naše soustředění se chýlí ke konci. Letošní příprava byla hodně vypjatá (být či nebýt, s rouškami či bez, …). Přesto nakonec proběhlo v plném rozsahu a my věříme, že většině dětí přineslo nové kamarády, radost a další zdokonalení sportovních a sociálních dovedností. Obrovskou pochvalu zaslouží naši nejmenší borci Honzík s Ondrou, kteří, přestože do první třídy nastupují až v září, zvládli vše na jedničku s hvězdičkou. Poděkování patří i jejich „chůvám” Matějovi & Matějovi a všem novým starším kamarádům, kteří je vzali za své a všemi nástrahami a bolístkami je bez zaváhání provedli. Vážení přátelé, i toto je nedílnou součástí našeho sportu a my jsme rádi, že naši svěřenci dokáží své kvality předvést nejen na tatami, ale i v běžném životě.

Soustředění 2020, naši nejmenší borci
Soustředění 2020, naši nejmenší borci

Letošní soustředění pro vaše děti realizovali: Vedoucí tábora Mgr. Karel Dvořák, zdravotnice Jana Dvořáková a Jiřina Krylová, trenéři Alena Holotínová, Ilona Kšírová, Rostislav Lukš, Lukáš Radimský, Ing. Pavel Vokáč a Ondřej Zvěřina, pomocný trénér Lucie Humlová, programová vedoucí Šárka Jelínková, kuchařka Iva Kubrichová, pomocné síly v kuchyni Božena Belfínová a Sára Jitka Davies. Poděkování patří také kamarádům, kteří nám pomohli s vodou: Vít Bartoš, Jakub Konečný, Pavel Kučera, Antonín David Kryll, Jan Belfín, Petr Matějka, Luboš Mikulec, Luboš Moravec, Leoš Nejedlý a Daniel Snížek. Nesmíme zapomenout ani na první pohled neviditelnou, ale o to náročnější práci s dopravou materiálu a vybavení (jen tatami zde máme 275 čtverečních metrů), se kterou nám pomáhali Jan Belfín, Jiří Čemus, Luboš Moravec, Luboš Mikulec a Petr Valoušek.

Soustředění 2020, trenéři
Soustředění 2020, trenéři

Od zpravodajského počítače se loučí redaktoři Rosťa, Luky, Zvíře, Kýbl a Dýně.

Videozáznam a fotogalerie

YouTube video

Fotogalerii stahujte zde.

Aktuální informace k přihlašování na letní soustředění 2020

Na základě Hygienicko-protiepidemických opatření stanovených pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020 ze dne 13. května 2020 aktualizujeme informace k Letnímu soustředění s Judo víc než sport v Nižboru:

  • Každé dítě bude mít tři ručníky. Jeden bude vyhrazen pro běžnou hygienu, dva malé pro osušení rukou po použití toalety a důsledném umytí mýdlem. Máme k dispozici pračku, nebude problém ručníky případně vyprat ale prosíme: Podepiště je.
  • Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte musí být vystaveno v roce 2020. Připomínáme, že termín odevzdání těchto potvrzení je do konce června 2020.
  • Zvýšil se limit počtu účastníků soustředění na 300, jsme tedy již omezeni jen kapacitou soustředění. Pokud by se ještě někdo rozhodl na poslední chvíli přihlásit, máme nově ještě 6 volných míst. Podmínkou samozřejmě je okamžité odevzdání předběžné přihlášky a uhrazení zálohy (podrobnosti jsou uvedeny zde: http://judovicnezsport.cz/udalost/soustredeni-2020/).

Situace se stále mění, zatím naštěstí pokaždé k lepšímu. Sledujte náš web a Facebookovou stránku, o všem podstatném budeme průběžně informovat.

Aktuální informace k přihlašování na letní soustředění 2020

Přihlašování na letní soustředění se nemění, předběžné přihlášky lze odevzdat a zálohy uhradit do konce března (podrobnosti najdete zde).

Počet účastníků soustředění je omezen na 90, účastníky přijímame dle pořadí odevzdání přihlášky a uhrazení zálohy. Další přihlášení budou náhradníky. K 11. březnu máme cca 50 přihlášených.

Budou-li opatření vlády proti korona viru dlouhodobá, soustředění zrušíme a zálohy vrátíme.

Předběžná přihláška na letní soustředění 2020

Judo víc než sport, z.s. pořádá prázdninové soustředění s judem. Od pátku 14. do neděle 23. srpna 2020, v areálu „Letní tábor na Berounce Nižbor“. Zajištěno je ubytování ve srubech, celodenní stravování, pitný režim, sociální zázemí (WC, sprchy), tatami, trenéři a zdravotnice po celou dobu trvání. Předběžné přihlášky a další informace najdete v našem kalendáři.

Nástup teamů
Soustředění 2019: Nástup teamů

Soustředění 2019

Den 1. (pátek 16. 8. 2019)

Maskot letního soustředění Judo víc než sport 2019
Prázdniny se pomalu chýlí ke konci a my jsme se opět sešli v Nižboru, abychom zahájili již páté soustředění s Judo víc než sport. Letos nám počasí na začátek nepřálo, ale naše bojovnice nerozhodila ani náhlá průtrž mračen.

Průtrž mračen při nástupu na tábor
Průtrž mračen při nástupu na tábor

Podle hesla „Lepší být připraven, než překvapen“ jsme letos jako první prověřili podstatné součásti výbavy a tradiční revizi sladkostí nechali na zítra. Na prvním setkání na Ježkově náměstí (vysvětlíme později) jsme se vzájemně představili, rozebrali odpolední program a „odčvachtali“ se převléct do kimon. Na první trénink, který vždy probíhá v sokolovně pro všechny společně, nám již svítilo Sluníčko.

Jdeme na první trénink
Jdeme na první trénink

Po prvním slavnostním nástupu jsme si vyjasnili pravidla hry a rozdělili se na dvě skupiny. Na Karlovu výzvu „Kdo si chce udělat žlutobílý pásek, ať vstoupí do červeného pole tatami.“ se všichni začátečníci přesunuli do jmenovaného pole. Žlutobílý pásek je nezbytnou podmínkou pro účast na soutěžích v judu a ti, kteří jej na letošním soustředění úspěšně složí, budou mít unikátní příležitost své první zápasy vybojovat na první soutěži pořádané naším oddílem. Po tréninku jsme se rozdělili do šesti týmů, které mají svého kapitána z řad zkušenějších závodníků, z řad trenérů pak statného pečovatele (například Ilonu) a teamovou barvu. Následovala první ochutnávka produkce našich kuchařek (Ivany a Jany), kuřecí maxistehno s bramborem a okurkou.

Večeře
Večeře

Po večeři jsme se opět sešli na Ježkově náměstí a Velký Vont, vlastně Malý Těžký Vont, přezkoušel účastníky ze znalostí Foglarovek. Výsledky nebyly dobré, a tak Malý Těžký Vont plynule přešel ze zkoušení do přednášení. A jak se říká „ode zdi ke zdi“ jsme se od Modrého života, přes lovení bobříků dostali až k Záhadě hlavolamu. Ti, kteří znají knihy Jaroslava Foglara, již vědí, proč je maskotem letošního soustředění právě ježek, který nás bude provázet celým letošním soustředěním. Zda první večerku doprovázely vzlyky stesku po „mama hotelu“, nebo zda všichni usnuli jako polena, vám díky vzdálenosti redakce Tamtamu od chatek napsat nemůžeme, jisté však je, že nás zítra čekají první ostré tréninky. Na posledních trénincích v uplynulém školním roce jsme všem vysvětlovali důležitost fyzického fondu a jsme zvědavi, jaké pokroky při zítřejších testech zaznamenáme. Všem, co vydrželi až doteď, přejeme dobrou noc!

Den 2. (sobota 17. 8. 2019)

Bývá zvykem, že první noc v cizím prostředí není tak akorát a všichni vystrkují hlavy z chatiček již před budíčkem. Letos jsme tuto tradici porušili. Možná proto, že Olivie nakazila spavou nemocí půlku tábora, možná proto, že není takové horko, v každém případě jsme ráno děti ze spacáků dolovali dynamitem. Po oblíbeném ranním výběhu a obvyklých rituálech (hygiena, snídaně) přišla letošní novinka: Strečink v přírodě pod vedením trenérky Ilony.

Strečink v přírodě
Strečink v přírodě

Chválíme rodiče za sledování aktuálních informací na naší facebookové stránce, karimatku mají až na tři děti všichni. Na dopolední trénink jsme již nastupovali ve dvou skupinách. Začátečníci pod vedením Lukáše v „tančírně“ a závodníci pod Karlovým vedením v sokolovně. V tančírně se probíraly techniky na žlutobílý pásek v postoji, v sokolovně se opakovaly všechny techniky na žlutý pásek.

Trénink začátečníků
Trénink začátečníků

S obědem přišlo, alespoň pro nás dospěláky, další překvapení. Neumíme si vysvětlit, jak souvisí spavá nemoc s tasemnicí, ale Olivie, která spořádala asi tak tři porce masových kuliček s rajskou omáčkou a těstovinami, nakazila řadu dalších, kteří stáli s dočista vyjedeným talířem u okénka a čekali na dovaření další porce těstovin. Množství jídla jsme odvodili ze zkušeností s uplynulými ročníky našeho soustředění. Naši borci toho letos snědli daleko více, a tak se na nás hned po prvním obědě z nádob pro prasečího prince smála jejich dna. Po poledním neklidu jsme šli hrát první celotáborovou hru „O ježkovy oči“ a jednotlivým teamům jsme přidělili první bodliny. Rádi bychom vám popsali pravidla a průběh hry, ale to bychom do půlnoci nestihli. Každopádně zvítězilo družstvo Nejtěžšího Vonta.

Nástup teamů
Nástup teamů

Odpolední trénink byl v tančírně zaměřen na techniky na zemi. Borci v sokolovně si stále mysleli, že hlavním tématem tréninku budou zážitky z prázdnin, ale randori je vyvedly z omylu. I při cvičných zápasech jde povídání stranou, protože prohrát nechce opravdu nikdo. Ve druhé půlce tréninku jsme se již naplno věnovali nácviku na vyšší technické stupně. Po večeři se několik málo páskuchtivých přesunulo do tančírny, ostatní sledovali další díl Záhady hlavolamu. Po večerní hygieně proběhla romantická noční procházka zakončená moučníkovou extází v jídelně. S posledními řádky dnešní reportáže děti uléhají do hajan. Slzy stesku se, alespoň zde v táboře, zatím neobjevují.

Den 3. (neděle 18. 8. 2019)

Možná díky krásnému slunnému ránu, možná díky natěšení na „oblíbený“ ranní běh nikdo nevylehával a v táboře bylo rušno již před budíčkem.
Ranní běh jsme odstartovali plni energie, která vydržela prvních 500 metrů, po kterých začali slabší jedinci odpadat. Dopolední program probíhal standardně. Po snídani a protažení na trávě se začátečníci věnovali dalším technikám na žlutobílý pásek a závodní skupina si na žíněnce dala průpravu v boji na zemi.

Ranní běh
Ranní běh

Ještě před obědem jsme nasedli na kola, abychom si vyzkoušeli jak připravenost techniky, tak i cyklistické schopnosti našich borců. Podle schopností jsme děti rozdělili do dvou skupin. Menší děti se po obědě měly vydat na krátkou projížďku za hýskovskou zmrzlinou. Větší pak na delší a svižnější výlet do Srbska.
Gulášovka i řízek s bramborem slavily tak ohromný úspěch, že se nám při vydávání málem roztavila naběračka. Během poledního klidu probíhalo pletení z proutí, kdy někteří pletli košíky a někteří klece na ježky.

Pletení košíků
Pletení košíků

S úderem třetí hodiny jsme nasedli na naše stroje. K našemu velkému překvapení skupina starších značně prořídla, neb někteří upřednostnili zmrzlinu před sportovním výkonem. Skupina menších stihla i odpolední trénink, který probíhal výjimečně v sokolovně.

Skupina menších v Hýskově
Skupina menších v Hýskově

Skupina větších zaslouží pochvalu za tempo a ukázněnost při dnešní časovce.

Skupina větších před lomem Alkazar
Skupina větších před lomem Alkazar

Díky náročnému odpoledni výdejní okénko neodolalo náporu našich kobylek a těstoviny jsme museli dovařit. V loňském roce přibližně stejná skupina dětí spořádala o 3 kg těstovin méně. Večerní program každý strávil dle svých představ. Většina zábavou a ti cílevědomější tréninkem v tančírně. Přejeme krásnou a bouřlivou dobrou noc!

Den 4. (pondělí 19. 8. 2019)

Noční bouřka na nikom nezanechala větší následky, deštivé ráno pak všem udělalo velkou radost díky zrušenému rannímu běhu. Dopoledne jsme se všichni sešli v sokolovně a představili si logo letošního tábora, které pro nás opět namaloval pan Křemeček.

Logo Judo campu Nižbor 2019
Logo Judo campu Nižbor 2019

Logo jsme tradičně představovali na táborových tričkách, která tradičně rozdáváme při příležitosti sjíždění Berounky.

Rozdávání triček
Rozdávání triček

Těsně před odchodem přestalo pršet a my mohli vyrazit na nižborské nádraží. Letos naštěstí nebyla žádná výluka na trati a my mohli cestovat pohodlně vlakem, který i přes podrobný průzkum provedený našimi borci odjel ve stejném stavu, v jakém jsme nastoupili.

Vlak zůstal celý
Vlak zůstal celý

Ve Zbečně jsme převzali nutné vybavení pro nadcházející sportovní výkon. Někteří zjistili, že ani pantofle ani holínky nejsou vhodnou obuví na vodu. O jednu pantofli jsme přišli ještě před nástupem do lodi a holínky plné vody nalodění také neusnadňují. První etapa k račickému jezu probíhala ve znamení výuky pádlování. Trenéry opět překvapovalo množství technik držení pádla a způsobů pádlování. Nakonec všichni pochopili, že pokud nechceme zemřít hlady, musíme všichni pádlovat alespoň stejným směrem. I přes vytrvalé deště není v Berounce dostatek vody na sjetí jezu a místy ani na plavbu bez vystupování z lodí.

Po Berounce téměř suchou nohou
Po Berounce téměř suchou nohou

Během svačiny, kterou nám pod velením Jiřiny přivezl zásobovací vůz, dokonce vykouklo Sluníčko. Zbytek plavby tak probíhal ve znamení vodních bitev a (často nedobrovolného) koupání. Všichni jsou řádně zmoženi a my věříme, že se jim budou zdát krásné sny.

Den 5. (úterý 20. 8. 2019)

Dnešní ráno nás probudilo Sluníčko, a tak se mohl uskutečnit „oblíbený“ ranní běh a strečink na trávě v areálu tábora. Na cestě na dopolední trénink nás ještě doprovázelo slunečné počasí, cesta zpět již probíhala za slušného deště. Vzhledem k počasí dostal každý team úkol splnitelný pod střechou. Úkolem bylo vytvořit umělecké dílo na vylosované téma z různorodého materiálu (prázdná plastová lahev, lepenka, ubrousky, vajíčka, smetáček, kelímky, latexové rukavice, krepový papír atd.). Podmínkou bylo využít veškeré poskytnuté ingredience. Témata byla následující: Sněhulák, kůň, letadlo, triangl, štafle a strom. Nyní probíhá vyhodnocení, fotografie uměleckých děl zveřejníme zítra. K obědu byla svíčková s knedlíkem, takže prasátka dnes mají opět smůlu.

Svíčková
Svíčková

Po obědě jsme po skupinách zajistili výprodej v místním supermarketu, kde na takové návaly nejsou zařízení. Po nákupu naprosto nezbytných doplňků stravy, jako jsou brambůrky, žvýkačky a zmrzlina následovalo pletení košíků. Našli se i borci, kteří by se mohli rovnou stát košíkáři. Odpolední trénink již byl směřován k zítřejšímu zahájení zkoušek na technické stupně (barevné pásky). Ti, kteří úspěšně složí svoji první zkoušku, se budou moci, spolu s našimi závodníky, zúčastnit první soutěže pořádané naším klubem. Soutěž je finančně velmi náročná. Musíme zajistit zápasiště, rozhodčí a další personál, ceny pro závodníky, ozvučení a mnoho dalšího. Oceníme proto každou částku, kterou by mohl případný sponzor (např. Váš zaměstnavatel, známá firma apod.) poskytnout. Z řad rodičů oceníme i osobní pomoc v rolích pořadatelů.

Trilobit Cup 2019 se blíží
Trilobit Cup 2019 se blíží

Momentálně probíhá nepovinný trénink v tančírně, ostatní se věnují přípravě na dobrou noc, kterou přejeme i vám.

Den 6. (středa 21. 8. 2019)

Po deštivé noci, kdy jsme pro průchod areálem používali chůdy, jsme se vzdali ranního běhu i rozcvičení v mokré trávě. Raději jsme se věnovali procvičování technik na vysněné pásky. V tančírně se zdárně blížíme k cíli a závodníci trénují „o sto šest“. Poté jsme se podívali na včerejší umělecká díla, která můžete shlédnout na jedné z přiložených fotografií.

Umělecká díla
Umělecká díla

Po obědě následovala další teamová hra „Hledání indicií s křížovkou“, kterou některé teamy tak trochu vypustily. Uvidíme, jak se to projeví v závěrečném hodnocení. Poté se začalo zkoušet a mezi našimi borci se objevily první rozzářené tváře. Dnešní odpolední svačina probíhala v tak trochu jiném duchu než obvykle. Byly párky v rohlíku. Po svačině nad Nižborem zazářilo hvězdné nebe. Maskotem letošního soustředění je ježek, který se nám dnes zhmotnil na odpoledním tréninku skupiny závodníků. Trojnásobný olympionik Jaromír Ježek předvedl svoji osobní techniku ko uchi gari, kterou pak individuálně všem našim borcům v sokolovně opravoval.

Trénink s Jaromírem Ježkem
Trénink s Jaromírem Ježkem

Po tréninku ti nejsvědomitější zůstali na workoutovém hřišti, kde se věnovali posilování a gymnastice. Po večeři následovala stezka odvahy pro nejmenší, která proběhla spíše zábavnou, než-li strašidelnou formou. Spodní prádlo z dnešního dne tedy nebude potřebovat zvláštní údržbu. Všichni naši ježci již uložili své bodlinky do postýlek a přejí vám dobrou noc.

Den 7. (čtvrtek 22. 8. 2019)

Dnešní ranní běh se odehrál v mlžném oparu, který po snídani přepralo sluníčko, a tak proběhlo i venkovní rozcvičení. V tančírně i v sokolovně následovaly zkoušky. Po obědě a poledním klidu, během kterého děti skládaly ježka mlčení (což je zde jev neslýchaný), jsme zahájili „Ježkiádu“. Jejími disciplínami byly: Skládání puzzlí na čas, teamová chůze ve vaku na čas, hod oštěpem, hod ježkem na cíl, hod ježkem do dálky, hledání shodných předmětů po hmatu, překážková dráha ve dvojicích s ježkem na lžíci, přetahování na laně a sbírání jablíček. Po vzoru Olympiády hry zahájil vybraný sportovec, který na spanilém kole přivezl ježka, umístil ho do proutěné klece a hry mohly začít.

Zahájení Ježkiády
Zahájení Ježkiády

Všechny teamy bojovaly jako na opravdové olympiádě, výsledky zatím čekají na zpracování, podobně jako dopisy a pohledy od dětí pro vás, které sice poctivě vozíme na poštu, ale… Po odpolední svačině se opět rozzářilo nižborské nebe. Trénink v sokolovně vedl Radoslav Borbély, držitel 6. DANu, který našim borcům předvedl techniky na zemi.

Trénink s Radoslavem Borbélym
Trénink s Radoslavem Borbélym

Po lehké večeři (vepřové výpečky s bramborovým knedlíkem a zelím) následovalo další zkoušení, které právě končí. O večerní hygieně si proto neděláme velké iluze. Než dnes ulehnete, připravte si hromadu pracího prášku, v neděli ho budete potřebovat. Přejeme vám dobrou noc z Nižbora.

Den 8. (pátek 23. 8. 2019)

Po ranních rituálech jsme dokončili naši Ježkiádu poslední disciplínou, přetahovanou. Toník má zraněnou ruku, a tak o dalším favoritovi této disciplíny nikdo moc nepochyboval.

Pro děti, které již změnily barvu svých pásků, jsme v sokolovně uspořádali lehký trénink plný her. Malá skupinka neopáskovaných se dusila ve vlastní šťávě před zkušebními komisaři. Odpoledne jsme na kolech vyrazili k Berounce a lovili žabky. Protože během lovu dorazil náš dvorní zmrzlinář na své italské tříkolce, zanechali jsme lovu a bleskově se přemístili na naše náměstíčko. Po krátké přednášce a přezkoušení zmrzlinových znalostí z loňského roku vypukla rvačka o umístění v kilometrové frontě. K radosti zmrzlináře mu zůstala alespoň tříkolka.

Fronta na zmrzlinu
Fronta na zmrzlinu

Před odpoledním tréninkem proběhla osvěta na téma čistoty nohou judisty. Neřešili jsme však techniku mytí nohou a ponechali ji na kreativitě našich borců. Nás trenéry nejvíce zaujalo zkrápění prstů vodou z lahve na pití. Věřte nebo nevěřte, všichni nastoupili s relativně čistými ťapkami. Lehčí atmosféru dnešního dne jsme zakončili nižborskou blátotékou pod vedením profesionálního DJ. Milí rodiče, užívejte poslední večery bez dětí, protože my jedeme non-stop.

Blátotéka
Blátotéka

Den 9. (sobota 24. 8. 2019)

Po včerejší večerní blátotéce si děti přispaly. Ranní rituály jsme k jejich velké radosti vynechali a všichni společně odešli do sokolovny, kde jsme na třech tatami uspořádali řízené randori. Závodníci se nejspíš obávali o své perutě, a tak zápasy pojali vlažně. Nově opáskování se ale řezali jak na mistroství světa. Dodržena byla i spánková pohotovost na tatami.

Spánková pohotovost
Spánková pohotovost

Dnešní vrchní výdejní pikolík (mezinárodní rozhodčí IJF) vydával stravu takovou rychlostí, že nám občas přepadával přes výdejní pult. Po obědě jsme se opět dostali k Berounce, abychom si zazávodili na nafukovacích plavidlech. Suchozemci, kteří pohrdli divokými peřejemi oleje nad nižborským jezem, mezitím testovali své dovednosti na místní BMX dráze. K vaší velké spokojenosti se nám neurodil žádný silniční lišej. Po příjezdu do tábora děti začaly zlehka balit, ale moc velké naděje na bezpracný odjezd si nedělejte. Momentálně probíhá noční bojová hra pro pubertální borce, kteří mají za úkol najít poklad na neznámém místě. Malí se pomalu chystají do postýlek a my vám doporučujeme totéž, protože zítra budete potřebovat opravdu hodně sil.

Den 10. (neděle 25. 8. 2019)

Letošní soustředění se již chýlí ke konci. Přestože jsme viděli i slzičky stesku, věříme, že se dětem líbilo. Dnes dopoledne proběhlo předání cen za táborové hry a předání certifikátů za složené zkoušky na technické stupně. Balíme a chystáme se k obědu. Děti na vás budou čekat ve 14:00. Za letošní realizační tým se loučí: Vít Bartoš, Božena Belfínová, Jana Dvořáková, Karel Dvořák, Lucie Humlová, Šárka Jelínková, Petra Králíčková, Jiřina Kryllová, Ilona Kšírová, Ivana Kubrichtová, Rostislav Lukš, Lukáš Radimský a Pavel Vokáč.

Judo camp Nižbor 2019 s Judo víc než sport
Judo camp Nižbor 2019 s Judo víc než sport

Fotogalerie ke stažení

Stáhněte si kompletní fotogalerii ze soustředění (archiv zip, 761 MB, 1011 fotografií).

Videoreportáž

YouTube video