Barevné pásy

Barva pásu (obi) každého judisty odpovídá nejvyššímu dosaženému technickému stupni a pro děti představuje obrovskou motivaci. Technické stupně rozlišujeme na žákovské (KYU) a mistrovské (DAN).

Systém a značení žákovských technických stupňů se v jednotlivých zemích (dokonce i evropských) liší. Judo víc než sport se řídí systémem zavedeným Českým svazem juda (ČSJu), který rozlišuje 6 žákovských barevných pásů, které se u dětí dále dělí na pásy půlené.

Zkoušky na technické stupně

K dosažení technického stupně je nutno splnit řadu podmínek daných Zkušebním řádem ČSJu a úspěšně složit zkoušku :