Judo víc než sport

 • Aktuálně

  Vzhledem k uzavření škol rušíme všechny tréninky i další akce Judo víc než sport, z.s. počínaje středou 11. března 2020 do odvolání. Zrušeny jsou i všechny soutěže ČSJu.

  Další informace přineseme, jakmile budou k dispozici, mezitím cvičte doma.

  Děkujeme za pochopení.

  Aktuální informace k přihlašování na letní soustředění 2020
  Přihlašování na letní soustředění se nemění, předběžné přihlášky lze odevzdat a zálohy uhradit do konce března (podrobnosti najdete zde).
  Počet účastníků soustředění je omezen na 90, účastníky přijímame dle pořadí odevzdání přihlášky a uhrazení zálohy. Další přihlášení budou náhradníky. K 11. březnu máme cca 50 přihlášených.
  Budou-li opatření vlády proti korona viru dlouhodobá, soustředění zrušíme a zálohy vrátíme.

Rychlé odkazy

Naše činnost

Sportovní klub Judo víc než sport se věnuje výuce juda, především ve školách na berounsku. Účast na trénincích přitom není omezena na děti z příslušné školy, přihlásit se může každý, komu rodiče zajistí dopravu.

Na ZŠ Počaply garantujeme výuku juda i v rámci projektu Judo do škol. Zdatnější děti své dovednosti dále rozvíjí v závodní skupině a úspěšně se účastní soutěží. Radost nám dělá i zvolna se formující skupina dospělých.

YouTube video

Kromě pravidelných tréninků tradičně organizujeme i příměstské tábory v průběhu školního roku a letní soustředění na konci hlavních prázdnin. S mimořádným ohlasem se setkávají i tematická soustředění, jako jsou hory nebo kola s judem (přečtěte si reportáže).

V roce 2019 jsme zorganizovali i první vlastní soutěž Turnaj Králova Dvora a Trilobit Cup 2019.