Sportovní gymnázium Plzeň

Umístění:Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň 3, Česko