Časté otázky

Proč cvičit judo?

Judo znamená jemná cesta a bylo založeno profesorem Jigorem Kanem v roce 1882 v Japonském Tokiu (více se o historii juda). Od roku 1964 se stalo judo Olympijským sportem a i přes velkou konkurenci dalších bojových umění se stále těší masové podpoře lidí po celém světě. Je sportem i zábavou, kterou můžete pěstovat od nejútlejšího věku až do pokročilého stáří.

Judo vychází z tradiční japonské filozofie a klade velký důraz na tradiční hodnoty samurajů: zdvořilost, odvaha, upřímnost, čest skromnost, respekt, sebeovládání a přátelství. Kromě základních pohybových dovedností jako například kotouly, sklopky, hvězdy, přemety, salta, pády, techniky na zemi i v postoji, sebeobrana, koordinace těla a jeho ovládání, se každý judista naučí i něco z odkazu japonských bojovníků a jejich morálních hodnot. Je to zkušenost, kterou děti i dospělí zcela jistě ve svém životě zhodnotí.

Více informací k otázce „Proč cvičit judo?“

Trénink (ZŠ Počaply, 28. 3. 2017)
Trénink (ZŠ Počaply, 28. 3. 2017)

Je judo drahé?

Judo patří mezi nejlevnější sporty. Měsíční členský příspěvek je 350,- Kč pokud dítě cvičí jednou týdně, resp. 600,- Kč v případě, že dítě cvičí 2x týdně. Za tuto cenu Vaše dítě získá ročně přibližně 41 resp. 82 tréninkových hodin, což znamená přibližně 77,- Kč, resp. 66,- Kč za hodinu tréninku v tělocvičně, pod dozorem kvalifikovaného a zkušeného trenéra. Judo, které se cvičí v tělocvičně navíc není závislé na počasí, takže máte pro své dítě v průběhu celého školního roku aktivitu, při které se může dosyta vyřádit.

Tábor 2016 - lukostřelba

Co k judu potřebuji?

Judo se cvičí na pružných žíněnkách, tzv. tatami, která má každý oddíl judo k dispozici. Na úvodní tréninky začátečníkům postačí tepláky a nějaká mikina, pokud možno z pevnější látky. Obojí by mělo být bez zipů a knoflíků, kterými by se cvičenci mohli zranit. Kromě cvičebního úboru jsou potřeba pantofle pro pohyb mimo tatami. Toto základní vybavení slouží pro první tréninky, které jsou zpravidla zkušební, aby si děti i rodiče mohli vyzkoušet, zda jim sport bude vyhovovat a chtějí se mu věnovat i nadále. Pokud ano, je nutné si pro plnohodnotný trénink pořídit kimono speciálně určené pro judo.

Trénink (ZŠ Počaply, 28. 3 2017)
Trénink (ZŠ Počaply, 28. 3 2017)

Kimono se sestává z pevného kabátu s hrubým límcem, kalhot a pásku. Podobá se kimonu na karate, ale je mnohem pevnější, protože je vystavováno mnohem větší zátěži. Ceny se pohybují od 500,- Kč výše. Na trhu jsou v současné době k dostání kimona pro různá bojová umění. Je však nutné zakoupit pouze speciální kimono pro judo, které silné a je určené k velkému namáhání během nácviku technik. Jiná kimona se velmi rychle roztrhají. Prvotní úspora se pak změní ve zbytečnou ztrátu. Stejně jako většina bojových umění i judo má systém barevných pásků. Jediným nositelem dvanáctého danu ve stoleté historii juda byl jeho zakladatel Jigoro Kano.

Na trénink nepatří: náušnice, řetízky, prstýnky, hodinky a jiné ozdoby, které by mohly být příčinou zranění jak jejich majitele, tak ostatních dětí při vzájemném kontaktu!

Jak vypadá trénink judo?

Prvním rokem jsou tréninky zaměřené na všestranný pohybový rozvoj a zvýšení obratnosti. Převážnou část tréninků tvoří skupinové hry, gymnastická příprava a postupně se zařazují i základní techniky judo. Nácvik technik začíná nácvikem pádů, jejichž zvládnutí je nezbytným předpokladem pro pozdější nácvik technik hodů. Zároveň s nácvikem technik v postoji (hodů) jsou nacvičovány i techniky na zemi, zejména techniky držení. Po 2-3 měsících tréninku se v malých objemech začnou zařazovat i cvičné zápasy – „randori“, které v praxi prověří nabyté dovednosti. Po půl roce tréninku by měli cvičenci bez problémů zvládnout 6-10 základních technik a podle svých schopností se mohou začít připravovat na složení zkoušky na 6/5 Kyu – nejnižší žákovský technický stupeň.

Po úspěšném složení zkoušky se cvičenci mohou začít zúčastňovat některých regionálních soutěží.

Překážková dráha

Není judo pro děti škodlivé?

Mládežnické judo není o nic víc nebezpečné, než jakékoliv jiné sportovní aktivity. Zranění jsou v mládežnických kategoriích velmi zřídka, bohužel stejně jako i při jakékoliv jiné aktivitě se nedá zcela vyloučit. Avšak na rozdíl od neorganizovaného sportu je u tréninku judo vždy přítomen kvalifikovaný trenér, který dohlíží na trénink svých svěřenců a pomáhá toto riziko minimalizovat. Judo také všestranně rozvíjí všechny tělesné partie a pomáhá tím k rovnoměrnému fyzickému rozvoji mladých cvičenců.

Kdy je nejvhodnější začít s tréninkem judo?

Judo lze trénovat v jakémkoliv věku. Optimální věková hranice kdy s judo začít je obecně považována kolem 6 let věku. Avšak s prvními krůčky v judu lze začít již mnohem dříve, kdy se děti formou her s prvky juda seznamují a osvojují si různé dovednosti, včetně obratnosti, pohyblivosti, balančních schopností a spoustu dalších prvků, které jim v pozdějším věku budou velmi užitečné. Protože je ale judo sport, který lze provozovat celoživotně, začít se dá kdykoliv i v pokročilém věku. Vždy je důležitá chuť začít.

Judo víc než sport v Železné Rudě

Je judo vhodné pro ženy/dívky?

Jak se můžete dočíst na stránce věnované historii juda, není princip juda založen na fyzické síle, ale na technice provedení jednotlivých chvatů. Proto také judo provozuje bezpočet dívek a žen. V nižších mládežnických kategoriích se dokonce dívky utkávají s chlapci a to často velmi úspěšně. Nezanedbatelným faktorem při zvažování vhodnosti juda pro dívky je, že z tohoto sportu si do běžného života odnesou základy sebeobrany, které se jim mohou kdykoliv hodit.