O judu

Judo (znamená jemná cesta) je japonské bojové umění, které komplexně podporuje duševní a tělesné zdraví. Díky osvojování nejrůznějších technik musí judista čelit stále novým výzvám. Také osvojení techniky pádu dává větší jistotu v každodenním životě.

Zásady jak nezranit partnera, důvěřovat mu a starat se o něj, vycházejí ze sportovních principů a vychovávají ke zdvořilosti, ohleduplnosti a pozornosti k druhým. Každý má v sobě nutkání poměřovat se a prát se s ostatními. V judu je díky pravidlům zaručujícím bezpečnost možné se tomuto nutkání poddat. První věcí, kterou se žák učí je ukemi waza (technika pádu). Nováček se učí padat tak, aby hlavou neudeřil o zem, učí se ovládat ruce, aby mu nekontrolovaně nepoletovaly ve vzduchu, atd.

Mae ukemi
Mae ukemi (ZŠ Počaply, 29. září 2016)

Významnou část tréninku juda tvoří randori (cvičný zápas). Při randori mohou závodníci používat k poražení protivníka libovolné metody za předpokladu, že se navzájem nezraní a že budou dodržovat přísná pravidla etiky. Ve cvičném zápase se neuplatňují předem určené pohyby, ale spontánní akce v kontrolovaných podmínkách. Základem je rychlost, a to jak v myšlení, tak i v konání. Vynikající metodou sebezdokonalování je zápas s lepším závodníkem. Pomáhá při odhalování a korigování vlastních chyb a zároveň dává možnost naučit se techniky protivníka.